มาปาจอยกันอีกครั้ง กับ Dark Souls Remastered
มาปาจอยกันอีกครั้ง กับ Dark Souls Remastered บนเครื่อง PlayStation 4, Xbox One, Switch และ PC

วางจําหน่าย 25 พฤษภาคม 2018 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YWEk9TzLa50

 

Resolution และ Frame Rate ของแต่ละเครื่อง

Xbox One (1080p, 60 FPS)

PlayStation 4 (1080p, 60 FPS)

Xbox One X (Upscaled 4K,60 FPS)

PlayStation 4 Pro (Upscaled 4K, 60 FPS)

PC (Native 4K, all textures 2K unconverted, 60 FPS)

Nintendo Switch (TV mode: 1080p, 30 FPS; Handheld mode: 720p 30 FPS)


ธีระพันธ์ แก้วเทียมทอง