Final Fantasy XV Royal Edition: Official Reveal Trailer
เวอร์ชั่นมัดรวม  DLC ที่เคยออกมาขายทั้งหมด พร้อมเพิ่มบอสตัวใหม่ ๆ ให้สู้อีกมากมาย

วางจําหน่าย 6 มีนาคม 2018 นี้

https://www.youtube.com/watch?v=lPHypsuXNKs


ธีระพันธ์ แก้วเทียมทอง