Nintendo Switch เปิดตัวของเล่นใหม่ Nintendo Labo
Nintendo Switch เปิดตัวของเล่นใหม่ Nintendo Labo

 

ที่สุดของความครีเอท เสริมสร้างจินตนาการ เตรียมตัวซื้อให้ลูกหลานที่บ้านของท่านเล่นกันได้เลย

 

https://www.youtube.com/watch?v=P3Bd3HUMkyU

 

วางจําหน่าย 20 เมษายน 2018 นี้


ธีระพันธ์ แก้วเทียมทอง