เกม PS Plus ฟรี ประจําเดือนกุมภาพันธ์
เกม PS Plus ฟรี ประจําเดือนกุมภาพันธ์ โซนเอเซีย เตรียมตัวโหลดกันได้เลยจ้า เริ่มปล่อยให้โหลดในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 7 มีนาคม
 
- Evolve
- Mighty No. 9
- Grand Kingdom
- StarBlood Arena
 

ธีระพันธ์ แก้วเทียมทอง